VIRTUAL TOUR 360 CHỤP THỰC TẾ TỪ SHOWROOM MẪU

Căn hộ mẫu được chụp thực tế từ công trình. Khách hàng có thể tham quan showroom bằng cách sử dụng chuột máy tính để điều khiển (nếu đang sử dụng máy tính) hoặc sử dụng màn mình cảm ứng để điều khiển (nếu đang sử dụng smartphone).